• automatyczne ustawianie kąta cięcia z pulpitu sterującego (również kątów pośrednich)
  • automatyczny najazd głowicy na żądaną długość cięcia
  • transporter rolkowy związany z ruchomą głowicą
  • możliwość cięcia profili zamkniętych, otwartych
  • zakres cięcia długości od 200 mm