Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Alus Spółka z o.o. realizuje projekt z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Zintegrowany uchylny front meblowy”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii wykonania i późniejszej produkcji uchylnego, aluminiowo-szklanego frontu meblowego wyposażonego w zintegrowany zawias.

Wartość projektu – 5 196 125,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 3 869 150,00 zł